Advertentie
Advertentie

Gemengde 'Electrabel'-interkommunales achillespees in Vlaams telekomplan

(tijd) - De gemengde interkommunales die voor hun kabeldistributie scheep gaan met Electrabel overtuigen om hun partner te laten vallen en zich te schikken in de strategie van het Vlaamse gewest, dat wordt het pijnpunt in de uitbouw van het Vlaamse telenetwerk. Ander belangrijk knelpunt in het telekomprojekt van de Vlaamse overheid is de federale regelgeving die de ontwikkeling van nieuwe kabeldiensten beknot. Zo wordt in het Vlaamse voorstel gepleit voor een opheffing van het verbod op teleshopping.Je moer er geen doekjes om winden. Het Vlaamse telekomprojekt (zie ook p.1) is niet enkel bedoeld om de markt voor nieuwe kabeldiensten in Vlaanderen te ontwikkelen, maar evenzeer om die te verankeren. Het veto tegen een deelname van Electrabel, dochter van de nutsholding Tractebel, spreekt in dat verband boekdelen (al hoedt Van den Brande zelf er zich voor dit expliciet te stellen). In de Vlaamse verankeringsstrijd is Tractebel, via de Generale Maatschappij een kleindochter van de Franse holding Suez, het mikpunt bij uitstek. Het plan vormt eigenlijk een alternatief voor de eerdere opzet van Van den Brande om in het kader van de privatizering een Vlaamse anker in Belgacom binnen te brengen.