Gemengde intercommunales: 'Geen uitzonderingen in Telenet'

(tijd/belga) - De gemengde intercommunales zien een participatie in Telenet Vlaanderen zitten. Het merendeel wil wel liever helemaal baas blijven op het eigen netwerk. Men is er zich van bewust dat Telenet Vlaanderen en in het bijzonder de Amerikaanse partner US West het anders ziet. De bereidheid is er om een toegeving te doen. Uitzonderingen voor individuele intercommunales kunnen daarbij niet worden geduld.Woensdagavond werden op een vergadering van de Vlaamse tak van Intermixt, de koepelorganisatie van de gemengde intercommunales, de koppen geteld in het dossier Telenet Vlaanderen. Op IEGA na, waren ze alle twaalf vertegenwoordigd. Niet alle intercommunales antwoordden op alle vragen. Hun achterban sprak zich nog niet over alles uit. Als alle intercommunales zo ver zijn, zullen ze opnieuw samenkomen. Wanneer is nog niet bekend.