Advertentie
Advertentie

Gemengde interkommunales kunnen niet kiezen tussen Electrabel en Telenet

BRUSSEL (tijd) - De gemengde interkommunales verklaarden zich schoorvoetend bereid het projekt Telenet Vlaanderen te bestuderen, maar verbonden zich alsnog niet om mee te werken. Zij willen duidelijk hun privé-partner Electrabel, waarop de promotoren van Telenet niet happig zijn, niet voor het hoofd stoten. De zuivere kabel-interkommunales hebben wel reeds alle medewerking toegezegd.Het projekt Telenet Vlaanderen kan natuurlijk niet buiten de samenwerking van de kabeldistributiemaatschappijen. Voor de kabeldistributie beschikken de gemeenten over een monopolierecht op hun grondgebied. Vrijwel alle gemeenten hebben zich met het oog op de exploitatie van de kabel verenigd in interkommunales. Zo zijn er 18 interkommunale kabelbedrijven in Vlaanderen. Dertien daarvan zijn gemengde interkommunales, met het partikuliere nutsbedrijf Electrabel als partner. De vijf andere zijn zuivere (puur publieke) interkommunales.