Advertentie
Advertentie

Gemiddeld belastingtarief in België is zesde hoogste van hele Oeso

(tijd) - Het gemiddelde tarief van de personenbelasting dat in ons land in 1987 werd toegepast, bedroeg 32% van het netto-belastbaar inkomen. Indien rekening wordt gehouden met het volledige belastbaar inkomen vóór belastingverminderingen, dan is dat tarief nog maar 23%. In de beide gevallen past België van alle Oeso-landen het zesde hoogste tarief toe.