Advertentie
Advertentie

Gemiddeld inkomen steeg sneller in Vlaanderen dan in Wallonië

ANTWERPEN (tijd) - Het totaal beschikbaar inkomen per persoon steeg tussen 1985 en 1992 veel sneller in Vlaanderen dan in Wallonië. De gemiddelde Vlaming kan nu 6,4 procent méér besteden dan de gemiddelde Waal. Vooral op het vlak van arbeidsinkomen werd de kloof tussen "het rijke noorden en het arme zuiden' veel groter, qua sociale zekerheid is Vlaanderen aan een inhaaloperatie bezig. Gisteren ging professor Herman Deleeck met emeritaat. Deze sociale-zekerheidsexpert is vooral bekend als ex-senator en stichter van het CSB (centrum voor sociaal beleid). Het CSB is vooral bekend voor zijn "armoede-enquêtes'. Gisteren gaf de afscheidnemende stichter uitleg bij de cijfers uit de jongste driejaarlijkse studie (Tijd van 16/10).