Advertentie
Advertentie

Gemiddelde EG-varkensprijzen op laagste peil sinds 1974

De gemiddelde varkensprijzen zijn in de Europese Gemeenschap momenteel tot op hun laagste peil sinds 1974 gedaald. In Duitsland werd eind 1987 al een dieptepunt bereikt toen de laagste varkensprijzen sinds 1962 werden genoteerd. Dat schrijft de Belgische Boerenbond in een rapport over de ekonomische situatie in de Belgische en Europese varkenshouderij.