Gemiddelde prijs van garnaal gedaald

Volgens de jongste statistieken van de Dienst voor Zeevisserij werd tijdens de eerste zes maanden van dit jaar meer garnaal aangevoerd dan vorig jaar. In 1987 bedroeg dit 85.745 kilo voor een totaal verkoopcijfer van 16 miljoen fr., en dit jaar 122.789 kilo voor een verkoopprijs van 22 miljoen fr., wat 37.044 kilo of 43 procent meer. De gemiddelde verkoopprijs per kilo garnaal daalde van 189,04 fr. in "87 naar 178,54 fr. dit jaar.