Gemiste kans

Eind juli stelde de regering het ontwerp voor de begroting 1990 op. Vervolgens trokken de ministers de deur van het Stuyvenberg-kasteel achter zich dicht, en spoedden zich vakantiewaarts. Sindsdien is het relatief stil geweest rond het begrotingsontwerp. De regering is nog altijd bezig de voorgestelde maatregelen in wetteksten te gieten.