Geneesmiddelenindustrie laat verzet tegen prijsdaling varen

(tijd) - De farmaceutische nijverheid komt terug op haar alternatief 'besparingsplan' en is bereid te praten over een lineaire verlaging van de geneesmiddelenprijs met 2 procent. Dat is het belangrijkste resultaat van het overleg tussen de sector en de kabinetten Sociale en Economische Zaken en Volksgezondheid. Verder dan een prijsverlaging wil de industrie niet gaan: de terugbetaling van verouderde of dure geneesmiddelen herzien, is niet bespreekbaar.Bij de opmaak van de begroting voor 1996 besliste de regering 3 miljard frank weg te snijden in de farmaceutische sector. Om de besparingsvoorstellen in onderling overleg uit te werken, hielden minister van Sociale Zaken Magda de Galan, en haar collega van Economische Zaken, Elio di Rupo, op 23 november een eerste 'ronde tafel' met vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, groothandelaars en apothekers, en ziekenfondsen.