Generale Bank betaalt zéér fors voor BPC

(tijd) - Op 19 december geraakte de Generale Bank akkoord met Compagnie Financière de Suez over de overname van Banque Parisienne de Crédit (BPC). In een eerste faze neemt de Generale Bank 45 procent van het kapitaal voor de ronde som van 950 miljoen Fr.fr., omgerekend 5.766,5 miljoen frank. Bankvoorzitter Paul-Emmanuel Janssen verdedigde de aankoop door te stellen dat BPC een "juweeltje' was. Dat is te hopen, want de Generale Bank betaalt onder de gegeven omstandigheden niet minder dan 15,3 maal de nettowinst van 1989. Gerekend over drie boekjaren moet de Belgische bank de helft van haar nettowinst over die periode neerleggen.