Advertentie
Advertentie

Generale Bank pakt uit met nieuw type kasbon

(tijd) - De Generale Bank breidt haar gamma kasbons uit met de "Kasbon Money Market'. De rente op deze kasbon zal gelijk zijn aan die op driemaandelijkse schatkistcertifikaten, verminderd met een marge. Inmiddels kondigden de meeste kredietinstellingen aan dat ze de rente op hun klassieke kasbons zullen verlagen. Zij reageerden op de daling van de kapitaalmarktrente, die in de afgelopen weken plaatsvond.