Generale Maatschappij: grote weerklank in internationale pers

De zaak van de Generale Maatschappij blijft in de internationale pers grote weerklank hebben. De "Wall Street Journal" meende maandag dat het "vredesakkoord" de Generale Maatschappij kan doen uitgroeien tot een machtige instelling op internationaal vlak met aandeelhouders van aanzien. Bovendien worden nieuwe partners gezocht, aldus het dagblad, en één van hen kan de Britse mediamagnaat Robert Maxwell zijn. De Wall Street Journal heeft het over niet nader gesitueerde bronnen die stellen dat Maxwell onderhandelt met het oog op een participatie ten belope van 14 procent in de Generale Maatschappij.