Generatiepact breekt in in barema's 50-plussers

(tijd) - Het is de pers en de vakbonden blijkbaar grotendeels ontgaan, maar het voorontwerp van het Generatiepact bevat een voorstel tot koninklijk besluit dat revolutionair te noemen is. In het kader van het activeringsbeleid van oudere werklozen wordt dwars door de vastgelegde CAO gebroken. 'Het Generatiepact voorziet inderdaad expliciet in enkele verregaande loonexperimenten', zegt Koen Magerman, directeur van het Juridisch Studiecentrum van SD Worx. 'Die experimenten laten bepaalde werkgevers toe tijdelijk onder de onderhandelde loonbarema's te gaan voor 50-plussers die nieuw aangeworven worden. Het gaat dus echt om afwijkingen van de sectoraal onderhandelde CAO's. Een voorafgaande overeenkomst daarover tussen de werkgever, de werknemersvertegenwoordiging en de minister van Werk is wel vereist.'