Advertentie
Advertentie

Genocidedossier naar Brussels parket-generaal

(tijd) - Kamerlid Fred Erdman (sp.a) wil de gerechtelijke dossiers in het kader van de genocidewet overhevelen van het Brusselse gerecht naar het parket-generaal. Hij heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend om de wet op de bestraffing van ernstige schendingen van internationaal humanitair recht aan te passen. Door de toepassing van de genocidewet zijn het Brusselse parket en de Brusselse rechtbank van eerste aanleg immers overbelast.