Advertentie
Advertentie

Gent looft havenprijs uit

De VZW Gentse Havengemeenschap looft dit jaar een prijs uit voor een verhandeling over de haven van Gent of "één van de facetten van de Gentse haven'. Het bekroonde werk wordt beloond met een prijs van 12.500 fr. Aanmoedigingspremies voor een totaalbedrag van 7.500 fr. kunnen aan één of verscheidene inzendingen worden toegekend. Inzendingen in tweevoud worden ingewacht tot uiterlijk 15 juni bij de Gentse Havengemeenschap, Maaltecenter blok E, Derbystraat 155, 9820 Gent (tel.: 091/213.222).