Gent produceert in '91 100.000 ton afval

(belga) - De dagelijkse produktie van huisvuil per inwoner is vorig jaar in Gent gestegen tot 1,056 kg per dag. Volgens de raming van het stedelijk afvalverwerkingsbedrijf zal de hoeveelheid te verwerken vuilnis in 1991 oplopen tot ruim 100 miljoen kg vaste afvalstoffen per jaar, komende van 89 miljoen kg in 1988. Van dat totaal werd 65 miljoen kf verbrand, 3 miljoen kg werd omgezet tot kompost en 20 miljoen kg moest afgevoerd worden omdat de verwerkingskapaciteit in Gent te klein geworden is.