Gent sluit afvalverbrandingsoven in 1995

(belga) - Het stadsbestuur van Gent gaat zijn installatie voor de verbranding van huishoudelijk afval uiterlijk tegen 1995 sluiten. Dat kon gisteren worden vernomen op het kabinet van de Vlaamse minister van leefmilieu Nobert De Batselier. De installatie die aanzienlijke hoeveelheden zware metalen en andere toxische stoffen in de lucht loost, kan slechts via zware investeringen aan de Europese milieunormen ter zake voldoen. Sommige studies maken gewag van 250 miljoen fr. Volgens het Vlaams Afvalstoffenplan moeten de verbrandingsoven die na 1995 aktief zijn, tegen 1993 aan de EG-emissienormen voldoen. De Batselier heeft Gent nu uitbatingsverguning gegeven die in augustus 1995 vervalt..