Gents stadspersoneel tegen maaltijdchecks

(belga) - Personeelsleden van de stad Gent hebben gisterenochtend in het stadscentrum aktie gevoerd tegen het de voorstellen van het stadsbestuur (voor de KAO van dit jaar) om de eindejaarspremie en het vakantiegeld uit te betalen in maaltijdchecks. Door de aktie kwam het verkeer in het centrum volledig stil te liggen. Na een onderhoud met het stadsbestuur deelden vakbondsafgevaardigden mee dat het college ermee instemt onderhandelingen te beginnen op basis van de vakbondsvoorstellen. Deze houden onder andere een loonsverhoging van 2 procent in, twee bijkomende vakantiedagen, een inhaalpremie van 14.000 fr. en nog een premie van 6.000 fr. voortspruitend uit de KAO over 1989.