Gentse begroting '92: binnen saneringsplan

(belga) - Het schepenkollege van Gent is klaar met de ontwerpbegroting 1992. De ontvangsten worden geraamd op 14 miljard 453 miljoen frank. De globale uitgaven bedragen 14 miljard 341 miljoen. Het overschot van 112 miljoen is te danken aan een uitzonderlijke opbrengst van 170 miljoen fr. voortvloeiend uit de likwidatie van de EGW-stadsbedrijven. Zonder deze inkomstenpost vertoont de begroting een tekort van 58 miljoen, wat niettemin volledig binnen de marges van het meerjarig saneringsplan ligt, dat een tekort toestaat van maximum 91 miljoen.