Gentse stadscomponist zoekt amateur-muzikanten

(tijd) - Verschillende amateurkoren, -harmonieën en fanfares uit Gent en omstreken brengen op zaterdag 11 september samen een nieuw muziekstuk van Peter Vermeersch op het Festival van Vlaanderen. De componist Peter Vermeersch is sinds kort stadscomponist van Gent.