George Monbiot,

George Monbiot, columnist, over de Amerikaanse bezetting van Irak 'Moeten we echt geloven dat leden van de Amerikaanse veiligheidsdiensten de enigen zijn die niet in de gaten hebben dat de Irakezen net zo graag van het Amerikaanse leger af willen als van Saddam? Het Pentagon en het Witte Huis ontbreekt het niet aan informatie maar aan ontvankelijkheid. Niet de informatievoorziening faalt, maar de ideologie. De VS zijn niet langer een natie. Zij zijn een religie. Dus de Amerikaanse militairen zijn niet langer gewone strijders, maar ze zijn missionarissen geworden. Zij doden niet langer de vijand; zij drijven de duivel uit. De mensen die de gezichten van de zonen van Saddam hebben gereconstrueerd hebben verzuimd hoorntjes op hun hoofden te zetten, maar de indruk dat het om tegenstanders uit een andere wereld ging, werd desondanks overgebracht. Zoals iedereen die missionarissen uitzendt, kunnen de hogepriesters van Amerika niet verhullen dat de ongelovigen zich uit vrije wil verzetten; als zij zich niet willen bekeren, is dat het werk van de duivel.' The Guardian Gerrit Komrij, schrijver, over de paus en het homohuwelijk 'De enige vernieuwing die tot het Vaticaan doordrong, is dat ze het woord homohuwelijk durven uit te spreken. Kardinaal Ratzinger laat het om de haverklap vallen. 'Homohuwelijk' - het klinkt als wapen in de strijd ook veel eigentijdser dan periodieke onthouding en spiraaltje. Zelfs in de binnenlanden van Brazilie kunnen kardinalen daar niet meer mee aankomen. Het homohuwelijk vormt 'een bedreiging voor de samenleving', blaft commandant Ratzinger. Vooral staat het de productie in de weg van kindertjes die - stel je voor - rooms hadden kunnen zijn. Voor paus en pastoor, kardinaal en deken is iedere homo een wandelend condoom. Met dubbele schrik kijken ze naar twee van zulke types. Daar kunnen geen kindertjes van komen.' NRC Handelsblad Richard Tomkins, columnist, over liefdadigheid 'Vrijwilligers spelen vandaag nog een grote rol, maar meer en meer ook mensen voor wie 'voor de goede zaak' betekent 'goed voor de zaak en goed voor mij ook'. De pure bedrijfsfilantropie - het soort waar de vrouw van de voorzitter beslist aan welke instelling het bedrijf elk jaar een deel van zijn winst zal schenken - is sterk aan het afnemen. In de plaats is de 'goede-zaakmarketing' gekomen, waarbij het bedrijf even wel vaart als de liefdadigheidsinstelling die wordt gesteund.' Financial Times