Advertentie
Advertentie

Georges De Herdt: een van GIB's meest doorgewinterde kruideniers

(tijd) - Georges De Herdt is een van GIB Groups meest doorwinterde kruideniers. Hij startte als aankoper en wist zich reeds in 1962 op 30-jarige leeftijd op te werken tot zaakvoerder van de Grand Bazar te Antwerpen, toen nog het vlaggeschip van de onderneming. In 1964 haalde De Herdt voor het eerst de kaap van één miljard omzet nadat zijn verkooppunt onder meer 300 auto's (!) had verkocht. Na de fusie van '74 werd De Herdt verantwoordelijk voor de Grand Bazars en de Bon Marchés. In 1979 vroeg wijlen Fran¸ois Vaxelaire hem om de leiding van de Unic-winkelketen op zich te nemen. Unic telde toen circa 200 winkels en onder De Herdt verdubbelde de winkelketen in omvang tot 370 supermarkten wat van Unic meteen Belgiës grootste franchisingketen maakt. Ter vergelijking: Belgiës oudste franchisingorganizatie Nopri telt 212 supermarkten.