Advertentie
Advertentie

Georges Monard verhuist vanVlaamse naar federale overheid

(tijd) - Georges Monard gaat voor de federale regering de overheidsdienst Personeel en Organisatie leiden. De keuze van Monard als Copernicus-topambtenaar verrast. Hij stond vijftien jaar aan het hoofd van het Vlaamse departement Onderwijs. De ministerraad koos Pierre Verkaeren als voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget- en Beheerscontrole. Monard en Verkaeren worden mee verantwoordelijk voor de hervormingsplannen van de federale minister van Ambtenarij, Luc van den Bossche (sp.a).