Gepensioneerden vrezen ondergraving pensioenen

(tijd) - De Kristelijke Beweging van Gepensioneerden (KBG) heeft vragen bij het pensioenbeleid van paars-groen. Ze vreest dat het verzekeringsprincipe in ons pensioenstelsel ondergraven wordt. De KBG vraagt duidelijkheid over de toekomst van de pensioenen, en eist een welvaartsaanpassing van 3 procent. De vereniging verzet zich eveneens tegen een tijdelijk rijbewijs, en pleit voor de afschaffing van de onderhoudsplicht.