Gerecht bedelft Octopusakkoord onder berg van kritiek

(tijd/belga) - De openingstoespraken van de procureurs-generaal bij de hoven van beroep liegen er niet om. Zij moeten niet weten van de wijze waarop de politieke wereld de hervorming van het gerecht ziet. Vooral het gebrek aan inspraak bij de hertekening van het gerecht kan er bij de magistraten niet in. Zij vrezen dat het gerecht er na de hervormingen nog belabberder aan toe zal zijn dan nu al het geval is.Anne Thily, de Luikse procureur-generaal, ziet het doembeeld duidelijk opduiken. Volgens Thily zullen de voorliggende ontwerpen meer schade dan voordeel berokkenen. Zij voorspelt een toename van de gerechtelijke achterstand door de opeenstapeling van procedurefouten, waardoor de zittingen dreigen te worden verlamd. De Luikse procureur-generaal meent dat het niet nodig is heel het juridische systeem overhoop te gooien om de doelstelling - de burger een snellere en toegankelijkere justitie te bezorgen - waar te maken.