Gerecht holt georganiseerde misdaad achterna

(tijd) - Benoît Dejemeppe leidde 14 jaar het Brusselse parket, het grootste parket van het land. Op 14 november legt hij de eed af als raadsheer bij het Hof van Cassatie. In die 14 jaar internationaliseerde de criminaliteit. Het Openbaar Ministerie (OM) probeerde op die trend in te pikken, maar loopt altijd iets achter, zegt Dejemeppe in een gesprek waarin hij op die 14 jaar terugblikt. Nuchter analyseert hij het onrecht dat hem werd aangedaan in de commissie-Dutroux. Ik zie het als een risico van het vak, zegt de afscheidnemende procureur des Konings.