Gerecht krijgt handleiding om te leren omgaan met de pers

(tijd) - De informatiestroom tussen gerecht en pers inzake gerechtelijke onderzoeken moet op een professionele basis uitgewerkt worden. Daarvoor moet een evenwicht gevonden worden tussen het recht op informatie enerzijds en het recht op privacy, het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek anderzijds. Om dit te bewerkstelligen stelden de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal een gemeenschappelijke omzendbrief op, die op 15 mei van kracht wordt.De richtlijn kwam er, toen bleek dat de wet-Franchimont, die het communicatiebeleid exclusief bij het parket legt, voor wrevel zorgde bij het gerecht, politiediensten en de pers. In sommige parketten werd de wet op zo'n restrictieve wijze geïnterpreteerd, dat de politiewoordvoerders uiteindelijk buitenspel gezet werden.