Gerecht onderzoekt fraude bij Berchem Sport

(belga) - Vasken Cavatti, de voorzitter van derdeklasser Berchem Sport, is aangehouden. Cavatti is de hele namiddag door speurders verhoord. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, fiscale valsheid in geschrifte, inbreuken op de inkomstenbelasting en witwaspraktijken. Speurders van de Organized Crime Financial Unit van de Antwerpse federale politie trokken naar Berchem na aanwijzingen inzake fraude. Na urenlange ondervragingen van enkele medewerkers van de club, stuitten de speurders op een zwarte boekhouding. Daaruit bleek dat spelers bij Berchem, dat aan de leiding staat in derde klasse, gemiddeld zeventig procent in het zwart krijgen uitbetaald.Verzoeningsvergadering Philips Hasselt(belga/tijd) - Op 2 april gaan directie en vakbonden van de Philipsvestiging in Hasselt rond de tafel zitten in aanwezigheid van een sociaal bemiddelaar. De bedoeling is een sociaal plan uit te werken voor de ruim 900 werknemers die als gevolg van de sluiting van de fabriek in Hasselt moeten afvloeien.Sociaal akkoord bij ex-KPN Belgium(tijd) Vakbonden en directie van het vroegere KPN Belgium (nu NETnet) bereikten overeenstemming over een ontwerp-CAO voor het telecombedrijf. Daarmee is de staking die de bonden vandaag wilden organiseren afgewend. Het protocolakkoord wordt vandaag wel nog voorgelegd aan het personeel. Het conflict draaide rond de ontslagen die het bedrijf wilde doorvoeren. De directie trok de intentie tot collectief ontslag van 49 van de 152 werknemers in. Dat zinde de vakbonden niet. Het voorlopig akkoord is een compromis. Er komen elf ontslagen. De directie belooft werkzekerheid tot eind dit jaar in ruil voor sociale vrede. Werknemers die vrijwillig willen vertrekken krijgen meer tijd om te beslissen.Nationale betoging vakbonden ziekenhuizen(belga) - De vakbonden ACOD, CCOD en VSOA en de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen, die de werkgevers van de openbare ziekenhuizen overkoepelt, organiseren dinsdag een nationale betoging in Brussel. Ze dringen aan op meer middelen om de structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen ongedaan te maken. De sociale partners van de openbare ziekenhuizen zijn wel tevreden over de stijging van het budget voor de ziekteverzekering met ruim 6 procent dit jaar. De onderfinanciering is een gevolg van de normen die de overheid in het verleden oplegde. De overheid geeft te weinig in verhouding tot de personeelskosten, zeggen de vakbonden. De sociale partners dringen aan op een echte sociale dialoog in de sector.Voorakkoord verloning griffies en parketten(belga) - De federale ministers van Ambtenarenzaken, Luc van den Bossche (sp.a), en van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), en de vakbonden VSOA en CCOD bereikten donderdagnamiddag een voorakkoord over de verloning van het personeel van de griffies en parketten. Het ACOD tekende voor niet-akkoord. Het voorakkoord gaat nu naar de ministerraad. Al op 23 oktober was een protocolakkoord getekend tussen de vakbonden en de overheid over 1 procent weddebijslag en over 92 procent van het maandloon als vakantiegeld voor het lager personeel van de griffies en parketten. Dit akkoord werd door de basis verworpen.Stookolie goedkoper(belga) - Half-zware, zware en extra zware stookolie zijn vanaf vandaag goedkoper. De nieuwe maximumprijzen (BTW inbegrepen), in euro per ton zijn: half-zware stookolie 305,67 (-29,37); zware stookolie 259.09 (-30.68); extra zware stookolie met maximum 1 procent zwavel 230.72 (-31.40).