Gerecht onderzoekt ontduiking erfenisrechten bij Gemeentekrediet

(tijd) - Het Brusselse gerecht zocht gisteren in de hoofdzetel van het Gemeentekrediet naar aanwijzingen dat er bij de bank op systematische wijze geholpen wordt bij het ontduiken van erfenisrechten. Het gerecht onderzoekt of de bank is ingegaan op het verzoek van erfgenamen om de spaarrekening van een overleden persoon officieel voor de datum van zijn overlijden af te sluiten. Het vermoeden bestaat dat de Staat verscheidene tientallen, misschien zelfs enkele honderden miljoenen franken aan successierechten misgelopen is. De bank wil over de zaak geen commentaar kwijt.Begin 1999 kreeg het gerecht informatie over het systematisch geantidateerd afsluiten van spaarrekeningen bij het Gemeentekrediet. 'Op basis van die informatie werd onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen begin april met een onderzoek naar inbreuken op de wet op de erfenisrechten belast', zegde de Brusselse parketwoordvoerder gisteren. Na een eerste onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van de bank, meende de Brusselse onderzoeksrechter over voldoende aanwijzingen te beschikken om zijn speurders in de hoofdzetel van het Gemeentekrediet aan de Pachecolaan hun speurwerk te laten voortzetten.