Gerecht zwaar onder vuur tijdens kamerdebat over migrantenrellen

(tijd) - 'Het feit dat 30 procent van de inwoners van een stad niet mag stemmen maakt een democratische oplossing op termijn onmogelijk. Maar die oplossing op lange termijn kan er ook enkel komen als we op korte termijn krachtdadig optreden tegen rellen.' Met die woorden koppelde minister van Binnenlandse Zaken Johan vande Lanotte donderdag in de Kamer een voorzichtig pleidooi pro migrantenstemrecht aan de verdediging van het krachtdadige politieoptreden van de jongste dagen. Zijn collega van Justitie Stefaan de Clerck had de weinig dankbare taak het zwaar onder vuur liggende Brusselse gerecht te verdedigen.Niet minder dan elf kamerleden voelden zich geroepen om de beide ministers te interpelleren over de rellen met jonge migranten die het afgelopen weekend in Anderlecht en Lokeren plaats vonden. Het werd een vrij sereen debat waarbij een meerderheid van de sprekers de valstrikken van de demagogie wist te vermijden. De onvermijdelijke uitzondering werd gevormd door het Vlaams Blok en het Front National. Volgens Blok-spreker Filip de Man ligt de enige oplossing bij 'gesprekken met Hassan II van Marokko over de terugkeer van de vreemdelingen'.