Advertentie
Advertentie

Gerechtelijk akkoord mist zijn doel

ANTWERPEN (tijd) - Het gerechtelijk akkoord, bedoeld om faillissementen te voorkomen, mist zijn doel. Dat kan enkel veranderen als bedrijven tijdig naar de rechtbank stappen om een akkoord te vragen. Accountants kunnen een beslissende rol spelen. Voor de detectie van zieke bedrijven moeten de griffies beschikken over snelle en accurate informatie.Dat werd vrijdag gezegd tijdens een studiedag van het Instituut der Accountants (IDAC) in de rechtbank van koophandel in Antwerpen. Het ging om het eerste luik van een tweedaagse opleiding van IDAC-accountants tot commissaris inzake opschorting. Vooral accountants, bedrijfsrevisoren en advocaten komen in aanmerking om tot commissaris inzake opschorting benoemd te worden. Het IDAC bepleit dat waar mogelijk een college van commissarissen inzake opschorting bestaande uit een accountant en advocaat zou benoemd worden. Accountants hebben nog een derde rol te spelen naast adviseur van het bedrijf of commissaris inzake opschorting. Zij kunnen benoemd worden tot rechter in handelszaken en zitting hebben in de kamers voor handelsonderzoek.