Gerechtsdeurwaarder Vergauwen: rechten van schuldeisers moeten beter worden beschermd

"De rechten van de schuldeisers moeten in de toekomst beter worden beschermd. Dank zij een kumuul van beschermende maatregelen ontsnappen steeds meer partikuliere schuldeisers aan hun verplichtingen. Wat is de waarde van een vonnis als het achteraf onuitvoerbaar blijkt?' Dat zegt de Gentse gerechtsdeurwaarder Robert Vergauwen in een gesprek met de redaktie.