Gerling NCM overweegt opnieuw kredietverzekering te geven voor Irak

(tijd) - De Duits-Nederlandse kredietverzekeraar Gerling NCM kan in de toekomst weer polissen afgeven voor middellange exporttransacties met afnemers in Irak. Dit is afhankelijk van de mate waarin de veiligheidssituatie in Irak verbetert en er meer duidelijkheid komt over de organisatie van het Iraakse bestuur. Gerling NCM kent de verzekeringen toe voor rekening en risico van de Nederlandse overheid.