Gerling

Dominique Ranson wordt milieuverantwoordelijke van Gerling Consulting. Hij zal zich onder meer bezighouden met bodemonderzoek en saneringen van bedrijfsterreinen. Ranson verlaat de firma Geosan.