Gerrit Zalm drukt zwaar stempelop beleid Nederlandse regering

(tijd) - Volgens het kabinet-Balkenende is de economische crisis in Nederland niet zozeer conjunctureel als wel structureel bepaald. De meest fervente pleitbezorger van deze visie is de minister van Financien, Gerrit Zalm. Hij zorgde voor de grootste bezuiniging uit de geschiedenis.