Advertentie
Advertentie

GESCHENKEN - SOCIAAL

Sociale partners verdeeld over kb geschenkchecks(tijd) - Werkgevers en vakbonden hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een verdeeld advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit over de toekenning van geschenken aan de werknemers. Tot nu toe was er geen enkele bepaling of dergelijke geschenken al dan niet onderworpen waren aan de sociale zekerheid.