Geschiedenis van een trots en eigengereid volk

De Basken hebben een belangrijke bijdrage tot de wereldgeschiedenis geleverd, maar toch denken we bij het horen van de naam Baskenland in de eerste plaats aan ultranationalisme en politiek geweld. Dat deze regio economisch, literair en culinair hoogstaande zaken heeft afgeleverd, wordt al te vaak vergeten. In De wereldgeschiedenis volgens de Basken probeert journalist Mark Kurlansky dit beeld te nuanceren. Basken zijn geen isolationisten, schrijft hij. Zij hebben Europa nooit de rug willen toekeren. Zij wilden slechts Baskisch kunnen zijn en blijven.Frank van Laeken