Geschil over Zwarte-Zeevloot bijgelegd

MOSKOU (reuter) - De presidenten van Rusland en Oekraïne hebben donderdag besloten een eind te maken aan hun geschil over de Zwarte-Zeevloot en onderhandelingen te beginnen. Dat heeft een afgevaardigde van het Russisch Volkskongres meegedeeld. President Jeltsin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Kravtsjoek kwamen in twee telefoongesprekken overeen hun dekreten op te schorten, waarin zij ieder de uit 380 schepen bestaande vloot opeisten voor hun republiek. Er zal een gezamenlijke kommissie in het leven geroepen worden die zich over deze kwestie gaat buigen. Het nieuws werd tijdens een pauze van het Kongres van Volksafgevaardigden bekendgemaakt door generaal-majoor Aleksej Bazarov, die zei dat Jeltsin de leiders van de Russische politieke frakties een paar minuten eerder van de uitkomst van de besprekingen op de hoogte had gesteld.