Advertentie
Advertentie

Gesloten wegens voetbal

(tijd) - De zomer is begonnen - de bode-kamerbewaarders van het Vlaams Parlement ruilden deze week hun somber winterpak voor een frissere outfit -, het aspergeseizoen is voorbij, de vakantie in aantocht. Ook het politieke wereldje begint te reikhalzen naar het reces, maar eerst vallen nog enkele harde noten te kraken: de wetsvoorstellen over de reorganisatie van gerecht en politie op het federale niveau; de decreten over de hervorming van het secundair onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, de aanscherping van het Mestactieplan, het lot van de luchthaven van Deurne, ... De politieke eindejaarsopruiming zal alvast niet worden gehinderd door de Rode Duivels.Een receptie voor de burgemeesters op het Kasteel van Laken gooide enkele weken geleden het klassieke vergaderschema van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om. Een invitatie van het staatshoofd wijst men niet af. Het parlementaire werk wijkt echter niet alleen voor koning Albert. Ook de macht van koning Voetbal is soms voelbaar tot in het Natiegebouw. Of is het die van Jean-Luc Dehaene?