Advertentie
Advertentie

Gespecializeerd in ruitewissers en kompakte

De gekonsolideerde omzet van de Bosch-Groep, die aktief is op het gebied van auto-uitrusting, kommunikatietechniek en produktie- en verbruiksgoederen, is in 1989 met 10,5 % aangegroeid en bedroeg 30,6 miljard DM. Voor de eerste keer werd daarmee de drempel van 30 miljard DM overschreden. Het deel van de omzet dat voortkwam uit aktiviteiten buiten de Bondsrepubliek steeg tot 52 %.