Gesprekken over leven en dood

LEUVEN (tijd) - 'Het grote verschil tussen de benadering van de Leuvense moralisten en de Romeinse aanpak? Rome vertaalt kerkelijke principes in strikte veroordelingen. Wij in Leuven hebben hetzelfde ideaal van menselijkheid, maar we proberen de mensen het haalbare, het meest menselijk mogelijke aan te bieden. Onze idee is dat we een groei-etiek kunnen beoefenen. Dat betekent dat we niet het perfekte van vandaag op morgen kunnen realizeren.' De rooms-katolieke paus Johannes Paulus II publiceerde deze week zijn elfde encycliek, 'Evangelium Vitae'; het is een nieuwe veroordeling van abortus, eutanasie, anticonceptie en fertilizatietechnieken - bijna dag op dag vijf jaar nadat abortus uit het Belgische strafrecht werd geweerd. De Leuvense moralist Paul Schotsmans geeft ons zijn interpretatie.'Ik betreur dat er een wetgeving is op abortus', zegt Schotsmans. Hij is mede-auteur van het boekje 'Abortus na de wet', dat gisteren bij het Davidsfonds verscheen. 'We hebben die diskussie vijf jaar geleden glansrijk verloren, omdat we in de kristelijke zuil tegelijk verlamd werden door de diskussie over het voorkomen van ongewenste zwangerschap. Je kan niet tegelijk tegen abortus zijn, en niets aan preventie doen.'