Advertentie
Advertentie

Gesubsideerde EG-produkten geweerd

Latijnsamerikanen richten Mercosur op tegen EG en VSMONTEVIDEO (anp) - Vandaag wordt in de Paraguayaanse hoofdstad het Verdrag van Asuncion gesloten, dat een proces in gang zet dat moet leiden tot de vorming van een gemeenschappelijke markt in Zuid-Amerika naar EG-model, met de naam Mercosur. De vier deelnemende landen, (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay zullen een vrijhandelsblok van 12 miljoen vierkante kilometer vormen, met zo'n 190 miljoen inwoners en een BNP van bijna 400 miljard dollar. De vier landen hebben samen ook een gezamenlijke buitenlandse schuld van 181 miljard dollar en kampen met uiterst moeizame ekonomische hervormingen. Die gaan in de richting van de vrije markt, en daarom willen de vier in de eerste faze van de Mercosur de interne doeanetarieven aanpakken. Tegen 1 januari 1995 zullen Argentinië en Brazilië gemeenschappelijke buitentarieven vaststellen, terwijl Paraguay en Uruguay één jaar meer tijd krijgen.