Advertentie
Advertentie

Getroffen sectoren vinden weg niet naar dioxinesteunmaatregelen Vlaamse regering

(tijd) - Tot nu toe heeft er zich geen enkele gegadigde aangediend voor een aantal steunmaatregelen die de vorige Vlaamse regering eind juni goedkeurde voor landbouwsectoren die door de dioxinecrisis getroffen zijn. Dat verklaarde minister-president Patrick Dewael dinsdag tijdens een informatieve commissievergadering van het Vlaams Parlement. Ook de Vlaamse regering wacht overigens vol ongeduld op de Europese zegen voor die maatregelen. Vlaams minister van Leefmilieu Dua meldde dat er tussen 368 op containerparken genomen oliestalen één uit een Limburgs park met een bijzonder hoog pcb-gehalte bleek te zitten.Ook bij de aanpak van de dioxinecrisis zorgt de ingewikkelde bevoegdheidsafbakening tussen de federale en de regionale overheden voor complicaties. Dat bleek overduidelijk tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst van de 'ad hoc'-commissie die zich in het Vlaams Parlement met de dioxinecrisis bezighoudt. Minister-president Patrick Dewael en de ministers van Landbouw en Leefmilieu Vera Dua en van Economie Dirk van Mechelen hadden vaak de grootste moeite om de parlementsleden uit te leggen waar de federale bevoegdheden ophouden en de Vlaamse beginnen.