Getronics

P. Bouw werd benoemd tot lid van de raad van kommissarissen van Getronics. Bouw is direkteur van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij en met ingang van 1 januari 1991 president-direkteur.