Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer schrikt starters af

VU-ID senator Vincent van Quickenborne trok gisteren van leer tegen de vorig jaar van toepassing geworden vestigingsvoorwaarden. Starters zijn sinds januari 2000 verplicht een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen eer ze een inschrijving in het handels- en ambachtenregister kunnen krijgen. Van Quickenborne meent dat daarmee de drempel naar het ondernemerschap verhoogd wordt en wil de maatregel afschaffen voor starters die beloven dat ze een beroep zullen doen op de diensten van een boekhouder. Uit de laatste telling van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, blijkt dat er inderdaad sprake kan zijn van een remmend effect op het aantal starters.Karlien van de Velde