Gevaarlijke goederen mogen alleen per spoor door Kennedy-tunnel

"Het spoor is veilig', voor Etienne De Smet, de eerste stationschef van Antwerpen-Dokken en Stapelplaats en verantwoordelijk voor de hele haven van Antwerpen op de beide oevers van de Schelde. "De veiligheid is zo groot dat een reizigerstrein en een goederentrein met gevaarlijke stoffen elkaar in de tunnel mogen kruisen.' Met de stijging van de trafiek de jongste jaren ziet de stationschef ook niet goed hoe je de reizigerstreinen een tijd uit de tunnel zou houden om de gevaarlijke stoffen door te laten of om die aan de tunnel op de reizigers te laten wachten. Ook voor het verdere vervoer van gevaarlijke goederen over het Belgische spoor, is hij niet op de hoogte van beperkingen. "Er zijn ook geen alternatieven.' En hij herhaalt: "Het spoor is veilig.'