Gevaert trekt courante winst met acht procent op

(tijd) - De holding Gevaert, voor 35 procent in handen van Cobepa, heeft haar courant resultaat met 7,9 procent verhoogd tot 1.894 miljoen fr. De stijging is te danken aan de toename van de geïncasseerde dividenden. De afwezigheid van grote verkoopbewegingen, zoals die rond Bayer in 1994, heeft de groepswinst op 2,94 miljard fr. doen belanden. Dit is ongeveer het niveau van 1993.De courante winst van de groep Gevaert stijgt van 1.756 miljoen tot 1.894 miljoen. Het nettoresultaat uit kapitaalverrichtingen zakt van 2.919 miljoen fr. tot 1.092 miljoen. In 1994 verkocht Gevaert echter de helft van haar belang van twee procent in Bayer. Na voorzieningen voor vennootschapsbelasting bedraagt de geconsolideerde nettowinst 2.940 miljoen tegenover 4.644 miljoen fr. In 1993 werd een netto groepswinst gehaald van 2,93 miljard fr.