Advertentie
Advertentie

Gevangenisbewakers krijgen opslag

BRUSSEL (belga) - Minister van justitie Wathelet en de reprezentatieve syndikale organizaties hebben maandag een protokol-akkoord gesloten over de rekrutering van nieuwe penitentiaire beambten in niveau 3. Deze graad vervangt de huidige graad van bewaker die zich situeert op niveau 4. Dit is het laagste niveau dat bij het openbaar ambt bestaat.