Gevleugelde beelden

De verbeelding in context is een serie projecten opgezet door de schrijver, cineast en filmtheoreticus Eric de Kuyper. Hij wil vergeten films uit de jaren tien van de vorige eeuw nieuw leven inblazen door ze zoveel mogelijk in hun historische context te plaatsen. Hij constateerde dat opvallend veel themas en motieven die we in de negentiende-eeuwse kunsten vinden, opnieuw in de films uit die periode verschijnen.Om dat te illustreren combineert De verbeelding in context de vertoning van oude films met een bezoek aan een historische locatie. In november 1989 vond een eerste editie De verrijzenis van de beelden plaats op het Kerkhof van Laken. Na een geleid bezoek aan het 19de-eeuwse kerkhof, met zijn vaak pathetische grafmonumenten, kon de bezoeker in het aanpalende atelier van beeldhouwer Salu films uit de jaren tien bekijken. Een tweede editie Het land der schaduwen vond plaats in het Constantin Meuniermuseum, waar films over de arbeid werden getoond.De derde editie Gevleugelde beelden speelt zich af in het decor van het Legermuseum in Brussel. Na een bezoek aan de indrukwekkende hal waar de vliegtuigen tentoongesteld staan - onder andere unieke exemplaren uit de jaren tien - kan de toeschouwer kijken naar films waarin die vliegtuigen voorkomen. De selectie films staat in het teken van oorlog en vrede en begint met het profetische The Airship destroyer, een Engels filmpje uit 1909 dat geïnspireerd is door H.G. Wells en Jules Verne en de luchtoorlogen van de toekomst op vrij primitieve manier uitbeeldt. Een compilatie van filmjournaals van de firma Gaumont uit de jaren 1910-1912 toont de precaire realiteit van het vliegen in die jaren. De hoofdmoot van het programma is het prachtige Maudite soit la guerre uit begin 1914 van de Frans-Belgische cineast Alfred Machin. Bijna profetisch vertelt Machin het verhaal van vliegeniers die betrokken raken in een niet gespecifieerde oorlog tussen twee naties. Lidia Modzel is verloofd met Adolphe Hardeff, een vriend uit een naburig land. Als de oorlog uitbreekt doden Adolphe en Lidias broer Sigismond elkaar in een gevecht. Als Lidia deze tragische gebeurtenissen te weten komt, raakt ze buiten haar zinnen en vindt enkel nog troost in het klooster.Machin wisselt opnamen van de Belgische luchtmacht op het vliegveld van Brasschaat, spectaculaire gevechten en special effects af met melodramatische ingekleurde beelden die zo uit prentkaarten van de Belle Epoque lijken weggelopen. Deze prachtige film wordt in gerestaureerde versie getoond met pianobegeleiding. Na het maken van de film brak de Eerste Wereldoorlog uit en werd Machin opgeroepen om dienst te doen in het Franse leger. De Verbeelding in Context III - Gevleugelde beeldenin het Legermuseum, Jubelpark 3, Brussel op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september, telkens om 20u. Toegang 8 euro. Reserveren op nummer 02/507.83.70.