Gevraagd: Centrum voor Maritieme Wetenschappen

ANTWERPEN (tijd) - Kapitein Jozef Cuyt, voorzitter van het Koninklijk Belgisch Zeemanskollege (KBZ), pleit voor een Nationaal Centrum voor Maritieme Wetenschappen. Daarin zou het maritiem onderwijs, dat nu in te veel onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen en technische scholen) verspreid zit, kunnen worden gecentralizeerd. Cuyt kwam met zijn voorstel op een akademische zitting gisteren in het auditorium van de Generale Bank zetel Antwerpen. Aanleiding was de viering van 135 jaar KBZ. De centralizatie op één plaats van alle vormen van maritiem onderwijs zou het zeemanskollege op Antwerpens linkeroever trouwens biezonder goed uitkomen. Dat kollege dreigt namelijk zijn bestaanszekerheid te verliezen bij gebrek aan studenten.